W ramach opłaty startowej, każda Uczestniczka ma możliwość oficjalnego startu w imprezie biegowej SPORTING Irena Women’s Run, otrzymując tym samym w pakiecie:

  • Numer startowy;
  • Jednorazowy, zindywidualizowany chip umożliwiający pomiar czasu podczas biegu;
  • Okolicznościową, techniczną koszulkę biegową;
  • Wyjątkowy medal na mecie.

Aby odebrać pakiet startowy musisz mieć przy sobie dokument tożsamości.
Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby powinnaś/powinieneś posiadać:

  • Kserokopię jej dokumentu tożsamości oraz swój dokument tożsamości;
  • Upoważnienie napisane przez tę osobę, uprawniające Cię do odbioru jej pakietu startowego.