Aby sprawdzić wynik biegu danej Uczestniczki należy wejść na stronę internetową:  www.online.datasport.pl. Jeżeli przy Twoim nazwisku widnieje „brak rezultatu” w przeciągu 48 godzin od zakończenia biegu, to skontaktuj się z nami – pomoc@biegnijwarszawo.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania wyników w przypadku problemów technicznych lub konieczności ich weryfikacji.