Warning: Declaration of Quicks_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/klient.dhosting.pl/sporting/biegkobiet.pl/public_html/wp-content/themes/BW2017/inc/wp_quicks_walker.php on line 0
Pomoc – Bieg Kobiet

JAK KORZYSTAĆ Z DEPOZYTU PRZED I PO STARCIE?

Organizator biegu zapewnia możliwość przechowania rzeczy osobistych Uczestniczek w depozytach, zlokalizowanych na terenie imprezy. Depozyty będą oznakowane numerami startowymi Uczestniczek i podzielone na sekcje. Osoby oddające rzeczy do depozytu powinny kierować się do odpowiednich sekcji zgodnie z przydzielonym numerem startowym. W depozytach można pozostawiać jedynie Uczestniczki biegu.

PAMIĘTAJ!

  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu biegu, po okazaniu numeru startowego.
  • W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestniczki
  • Rzeczy nieodebrane do czasu zakończenia imprezy zostaną zdeponowane w biurze biegu , przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Odbiór możliwy w ustalonym z Organizatorem terminie, ale maksymalnie do 14 dni po realizacji imprezy.

 

JAK SPRAWDZIĆ SWÓJ WYNIK BIEGU?

Aby sprawdzić wynik biegu danej Uczestniczki należy wejść na stronę internetową: www.online.datasport.pl Jeżeli przy Twoim nazwisku widnieje „brak rezultatu” w przeciągu 48 godzin od zakończenia biegu, to skontaktuj się z nami – pomoc@biegnijwarszawo.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania wyników w przypadku problemów technicznych lub konieczności ich weryfikacji.

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ/ZREZYGNOWAĆ Z BIEGU?

Uczestniczka, po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty startowej, może zrezygnować z udziału w biegu, jednak zgodnie z regulaminem SAMSUNG Irena Women’s Run (zaakceptowanym podczas rejestracji): „raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi”.

W wyjątkowych sytuacjach, takich jak kontuzja lub choroba, Uczestniczka może zgłosić inną osobę do startu w biegu. Takiej zamiany można dokonać tylko osobiście w Biurze „Biegnij Warszawo” przy ul. Myśliwieckiej 9 (Agrykola) pokój nr 115. Opłata za dokonanie zamiany wynosi 30 PLN, płatne na miejscu wyłącznie w formie gotówki.

Pozostałe reklamacje i skargi rozpatrywane będą w sposób indywidualny po zakończeniu SAMSUNG Irena Women’s Run. Korespondencję w tej sprawie należy kierować drogą elektroniczną (e-mail) lub listownie na dane Organizatora podane w zakładce Kontakt.

 

JAK MIERZONY JEST CZAS BIEGU?

Pomiaru czasu podczas SAMSUNG Irena Women’s Run zapewnia firma Datasport. Każda Uczestniczka otrzymuje w pakiecie startowym numer startowy zintegrowany z chipem elektronicznym, odpowiedzialnym za pomiar czasu. Aby czas został prawidłowo zmierzony, numer startowy należy przyczepić do koszulki okolicznościowej otrzymanej w pakiecie startowym

Czas mierzony każdej Uczestniczce to tzw. czas netto. Mierzenie czasu biegu rozpoczyna się dopiero w momencie przekroczenia przez Uczestniczkę linii startu, a zakończenie pomiaru w momencie przebiegnięcia linii mety.

Wyniki można sprawdzać na stronie firmy DATA SPORT, obsługującej pomiar czasu: www.online.datasport.pl